Pytania / Odpowiedzi
1. Co oznacza ECO-SAFE?

Produkty UltraLube ulegają biodegradacji, nie zawierają cynku, chloru i są neutralne w wodzie (wyniki pozytywnego badania toksyczności OECD), co oznacza że są one bezpieczne dla rodziny i zwierząt domowych.

2. Gdzie można kupić produkty UltraLube?

Aby zobaczyć listę sklepów, które sprzedają produkty UltraLube, prosimy odwiedzić naszą zakładkę "Gdzie kupić". Zapraszamy do współpracy dystrybutorów, hurtownie, sklepy motoryzacyjne, itp.. W razie pytań prosimy o kontakt z naszą firmą. 

3. Czy można mieszać smar UltraLube z obecnie używanym smarem?

Smary UltraLube mieszają się z podstawą bazową smarów z ropy naftowej, jak i z podstawowymi typami SOAP (litowa z litem). Jednak, aby w pełni wykorzystać zalety produktów z biomasy (zmniejszone tarcie, niższe temperatury pracy, dłuższe życie komponentów, itp) stary smar powinien być usunięty.

4. Czy można mieszać olej UltraLube z obecnie używanym olejem?

Oleje UltraLube będą mieszać się z olejami ropopochodnymi. Jednak, aby w pełni wykorzystać zalety z produktów z biomasy (zmniejszone tarcie, niższe temperatury pracy, dłuższe życie komponentów, itp) stary olej powinien być usunięty.

5. Czy można mieszać różne rodzajów smarów? Jakie rodzaje smarów są zgodne?...

Tylko niektóre rodzaje smarów mogą być mieszane między sobą bez wpływu na jakość smarowania. Dla bezpieczeństwa, ogólną zasadą jest aby nie mieszać żadnych smarów z różnymi dodatkami lub zagęszczaczami, które mogłyby wywołać rdzewienie, korozję w niskich temperaturach pracy lub spowodować zwarzenie się oleju a następnie wyciek smaru / oleju.
Proszę odwołać się do poniższej tabeli w celu porówniania kompatybilności. Nie jest ważne co opisuje wykres, aby uzyskać maksymalną wydajność, żywotność smaru należy zawsze opróżnić i wyczyścić pozostałość poprzedniego ( jeżeli nie był identyczny jak obecny)

 

Wykaz mieszalności smarów

 

Rysunek 1.  Względna ocena zgodności: B = Granica zgodności  C = Zgodne I = Niezgodne
Uwaga: Ten wykres jest ogólnym przewodnikiem do uzyskania zgodności smaru. Specyficzne właściwości smarów mogą dyktować przydatność do użycia. Testy powinny być prowadzone w celu określenia, czy są to zgodne smary. Zgodność mieszanin tłuszczu jest zazwyczaj podzielona na następujące kategorie:

 • Zgodne - Właściwości mieszaniny są podobne do tych, jak z indywidualnego smaru.
 • Niezgodne - Właściwości mieszaniny są znacząco różne od tych poszczególnych smarów.
 • Granica zgodności - Właściwości mieszaniny mogą lub nie mogą być dopuszczalne, w zależności od rodzaju zastosowania.
6. Co wyróżnia UltraLube® Uniwersalny preparat smarujący i penetrujący od WD-40® i innych środków ropopochodnych?

Nasz produkt jest ekologiczny i ulega biodegradacji. Jest nietoksyczny - nie zawiera żrących chemikaliów i jest praktycznie bezzapachowy. Nie wywołuje alergii. Bazowy wysokooleinowy olej UltraLube posiada 4x Lepszą Smarowność, posiada wyższe temperatury zapłonu, obniża temperaturę oraz tarcie lepiej w porównianiu do produktów ropopochodnych. Jest odporny na wymywanie wodą. Posiada świetne właściwości penetrujące oraz wygłuszające. Dobrze zachowuje się i może być stosowany na tworzywach sztucznych i gumie, które uległyby by zniszczeniu po użyciu środków ropopochodnych. Cząsteczki roślinne są spolaryzowane co oznacza że przylegają do powierzchni metali a nawet tworzyw sztucznych, podczas gdy środki ropopochodne poprostu "spływaja" z powierzchni.

Jest bezpieczny dla Twojej rodziny i zwierząt. Pomaga dbać o środowisko naturalne. 

7. Co decyduje, który smar użyć do konkretnego zastosowania?

Prawidłowe użycie smaru do konkretnego zastosowania powinno być oparte na odpowiedniej lepkości, smarowności a najlepiej żeby mieściło się w ramach poniższych ograniczeń i wymagań:

 •     Możliwości wydawania / metod
 •     Możliwości nośnych
 •     Cech technicznych (wysokie temp., EP / zdolność, nośność, itp.)
 •     Składnika produktów (zagęszczacz, moly, syntetyczne)
 •     Wymagań w zakresie temperatury / ograniczeń
 •     Wymagań odporności łożysk
 •     Obecności zanieczyszczeń
 •     Wymagań elastomeru (kompatybilność)
 •     Ścinania
 •     Odporności na wymywanie wodą
 •     Wydzielania oleju/zawiesiny
 •     Kosztowności
 •     Okresu smarowania


Terminologia smarów:

NLGI: National Smar Institute. Organizacja odpowiedzialna za ustanowienie norm i wydawanie licencji.

Klasa NLGI: Jest to "konsystencja", lub "grubość" tłuszczu. Jest uwarunkowana przez upuszczenie stożka z określonej wysokości w określoną ilość smaru, aby zobaczyć, jak głęboko stożek wnika do smaru (mierzona w dziesiątych milimetra). Klasa smaru jest następnie oceniana od 000 (najcieńsza) do 6 (najgrubsza). Stopień 2 jest najczęstszą oceną smaru (ponad 90% wszystkich smarów).

 

Klasy NLGI obejmują:

 

Ocena   Głębokość penetracji   Charakterystyka
00 od 400 do 430 Niemal płynny
0 od 355 do 385 Bardzo cienki
1 od 310 do 340 Płynny
2 od 265 do 295 Najczęstszy
3 od 220 do 250 Bardzo lepkiRanking NLGI: Ranking przypisany do smarów przedłożony przez NLGI w celu uzyskania licencji. "GC-LB" to najnowszy i najwyższy ranking w przemyśle samochodowym. Jest to ocena zatwierdzenia smaru do łożysk kół i podwozi. Oparta na teście trwającym 80 godzin.

Lepkość: Pomiar rezystancji przepływu płynów. Zdolność do utrzymania spójności i uniknięcia awarii.

Smarowność: Zdolność oleju lub smaru do smarowania. Zwana także "wytrzymałością powłoki".

Odporność na ścinanie: To odporność smaru na zmiany w konsystencji (twardości) podczas obróbki mechanicznej. "przedłużona penetracja" i "odporność toczenia" środek "ścinanie".

Rozszerzona Penetracja: Właściwości smarów są mierzone w 10, 10.000 i 100.000 uderzeń. Przy 10.000 uderzeniach, dobry smar zachowuje swoje właściwości. Na 100.000 uderzeń, zmiana od 30 do 60 jest powszechna. Większość dostawców smarów nie zgłasza wyników na 100.000. Niektórzy nawet nie zgłaszają wyniku 10.000.


Test równomiernego smarowania: Ocena od 5% do 8% jest to ocena bardzo stabilna. Większość "tandetnych" smarów jest niestabilna.

Punkt kroplenia: Jest to temperatura w której smar zmienia konsystencję  z "półpłynnej" na  "płynną". Temperatura robocza smaru jest zawsze poniżej "punktu kroplenia" i wynosi od 26 do 38 stopni C.

Timken "Timken OK Load": Jest to test który "szeroko" ujawnia nośność i możliwości (w kg). Smary z dodatkiem EP zazwyczaj mają TIMKEN 15 lub wyższą. Timken z 20 lub wyższym zwykle obniża wydajność smaru lub wydajność łożysk. Test Timken ma słabą precyzję powodu niespójnych poziomów powtarzalności.

4-kulowy test spoiny: To jest kolejny test, który ujawnia nośność (EP) czyli zdolność smaru i jest o wiele bardziej precyzyjny niż test Timken. Jednostka testowa ma załadowane aż cztery kulki metalowe, które  zostaną wzajemie zgrzane. Wyniki wskazują na niski, średni lub wysoki poziom zdolności ładunkowej. Smary Premium posiadają ocenę 250 lub wyższą.

4-kulowy test zużycia: Podobny do 4-kulowego testu spoiny ale jest przeprowadzony z lżejszym obciążeniem, aby uniknąć zgrzania kulek, a zarazem wystarczająco wysokim aby pokazać rysy na kulkach. Powstałe średnice rys są mierzone. Wysokiej jakości smary dają średnicę rys mniejszą niż 0.60mm.

Wodoodporność: Istnieją dwa badania, "Wypłukanie wodą" i "Spryskiwanie wodą". Większość smarów nie wyróżnia się w obu przypadkach.


Wypłukanie wodą: Łożyska są testowane w obudowie, ale nie jest ona zamknięta. Dobry smar ma mniej niż 8% straty na 175 stopni C.

Spryskiwanie wodą: Efekt spryskiwania mierzy spójną siłę. Wyniki niższe niż 30% są doskonałe.

Oddzielenie oleju: Test ten jest przeznaczony do pomiaru ilości przewidywych przecieków z 15,8kg. wiadrem przechowywanym w temperaturze pokojowej. Produkty Premium mogą być tak wysokie jak 3% -5%. Niskie przeciekanie nie nastepuje samo w sobie, zapewniając długą żywotność łożysk. "Kontrolowanie przecieków" jest często konieczne.

Odporność na zimny klimat: Określa przydatność smaru w niskich temperaturach. Niska pompowalność w zakresie nieskich temperatur najbardziej zależna jest od stosowanego oleju bazowego, pakietu dodatków uszlachetniających i zagęszczacza. Zwykle kompleksy wapnia, sodu i baru nie są dobrym wyborem dla dobrej pompowalności w niskich temperaturach.

Kompatybilność: Określa, czy właściwości smaru ulegną zmianie po zmieszaniu z innym smarem. Dla bezpieczeństwa, ogólną zasadą jest aby nie mieszać żadnych smarów z różnymi dodatkami lub zagęszczaczami. Może to skutkować rdzewieniem, korozją, niższą temperaturą pracy lub spowodować oddzielenie oleju i wycieku smaru / oleju.

Ochrona antykorozyjna: zdolność smaru do zapobiegania niszczeniu metalowej powierzchni. Podstawowe testy zawierają ochronę przed korozją lub mgłą solną. Wyniki są pozytywne lub negatywne.

8. Na jakie powierzchnie dobrze jest stosować UltraLube® Uniwersalny preparat smarujący i penetrujący?

UltraLube Uniwersalny preparat smarujący i penetrujący jest bezpieczny dla większości powierzchni, w tym dla wszystkich powierzchni metalowych, z tworzyw sztucznych i gumy. Z powodzeniem zastępuje produkty silikonowe, doskonale zabezpiecza uszczelki gumowe. W przypadku stosowania na innych materiałach, zaleca się, aby przed aplikacją przetestować produkt w małym niewidocznym miejscu.

9. Jaki jest okres trwałości produktów UltraLube?

Smary: Zazwyczaj okres trwałości smaru wynosi 2 lata. Wpływ na trwałość smaru zależy od warunków jego przechowywania - temperatury, wilgotności i tego czy opakowanie zostało już otwarte. Jednym z problemów w smarach jest wydzielanie zawiesiny. Jeśli istnieje nadmierna separacja smaru, należy go dobrze wymieszać i zawiesina zostanie wchłonięta.

Oleje: Mają długi okres trwałości pod warunkiem że nie zostały otwarte i są oryginalnie zapakowane.

Aerozole: Mają nieograniczoną trwałość.

10. Czy Uniwersalny preparat smarujący i penetrujący jest bezpieczny dla tworzyw sztucznych?

Tak, Uniwersalny preparat smarujący i penetrujący można bezpiecznie stosować na częściach z tworzyw sztucznych bez ryzyka uszkodzenia powierzchni.

11. Co oznacza 4x Lepsza Smarowność?

Wysokooleinowy olej na bazie roślin używany w UltraLube ®, ma cztery razy lepsze cechy smarne od konwencjonalnej ropy naftowej, co oznacza mniej ciepła i mniejsze zużycie. W rzeczywistości, badania dowodzą, że wykonuje on znacznie lepszą pracę od produktów konkurencji. Tworzy trwałe więzi z metalami, a nawet tworzywami sztucznymi. Sprawdź nasz film demonstracyjny.

12. Czy Uniwersalny preparat smarujący i penetrujący jest bezpieczny do stosowania na powierzchniach gumowych?

UltraLube jest bezpieczny w użyciu na kauczuku syntetycznym typu - Nitryl, Nitryl Vinyl, Neoprene, PTFE, FEP, EPDM, Hypalon, poliuretan, Buna-N, itp. Jednak UltraLube nie powinnien być stosowany na naturalnej gumie. UltraLube może spowodować nadmierne pęcznienie na naturalnych produktach z gumy.

13. Czy można wyczyścić powierzchnie lub ubrania zabrudzone produktami UltraLube?

Do zabrudzonych powierzchni najlepiej użyć ciepłej wody i mydła do czyszczenia.

Ubrania najlepiej wyczyścić płynem do naczyń który usuwa tłuszcz.

14. Tabela referencji smarów
Nazwa smaru i zastosowanie
Baza/skład
Klasa NLGI
Certyfikat NLGI  GC-LB Metoda 4-kulowa (kgf) ASTM D2596 4-kulowy indeks nośności (kgf) ASTM D2596 4-kulowy test zużycia (mm) ASTM D2266 TimkenOK obciążenie (kg.) ASTM D2509 Punkt kroplenia (°C) ASTM D566/D2265 Kolor Odporność na wymywanie wodą
Do sprzęgów siodłowych
Lit 2 N/A 400 58 0,52 N/A 170 Szaro/Czarny Dobra
Do łozysk kół z hamulcami tarczowymi/bębnowymi
Kompleks litowy
2 GC-LB 500 60 0,47 18,4 275 Niebieski Doskonała
Do wierteł i udarów
Lit 2 N/A 500 N/A 0,55 N/A 198 Ciemno zielono/czarny Znakomita
H1 Do maszyn spożywczych Kompleks aluminiowy 1 N/A 200 N/A 0,48 N/A 272 Złoty Bardzo dobra
H1 Do maszyn spożywczych
Kompleks aluminiowy 2 N/A 200 N/A 0,48 N/A 272 Złoty Bardzo dobra
Czerwony LMX® EP
Kompleks litowy
2 GC-LB 500 60 0,47 18,4 275 Czerwony Doskonała
Do łodzi i naczep
Kompleks Litowy
2 GC-LB 500 60 0,47 18,4 275 Niebieski Doskonała
Molibdenowy EP Lit 
2 LB 400 58 0,55 21,4 197 Srebrno/Czarny Bardzo dobra
Uniwersalny litowy EP
Lit
2 LB 250 58 0,54 15,8 190 Bursztynowy Bardzo dobra
Universalny litowy EP do niskich temperatur
Lit
1 N/A 500 N/A 0,47 N/A 193 Czerwony Bardzo dobra
Biały smar litowy EP
Lit
2 LB 250 51

0,54

11,3 197 Złamana biel
Bardzo dobra
15. Właściwości smarów UltraLube

 

WŁAŚCIWOŚCI SMARÓW ULTRALUBE:

 

Uniwersalny smar litowy EP:

 • Klasyfikacja  “LB” - miękki do twardy
 • Elementy podwozi
 • Wszechstronne smarowanie elementów
 • Maszyny przemysłowe, rolnicze i budowlane

 

Uniwersalny smar litowy MP do niskich temperatur:

 • Do podwozi oraz ogólnego smarowania w zimnym klimacie północnym gdzie jest potrzebny dobry przepływ smaru
 • Idealny dla temperatur do -30°C ( nadal zachowuje swoje pełne właściwości)
 • Doskonale nadaje się do: skuterów śnieżnych, odśnieżarek, samochodów terenowych, maszyn budowlanych oraz wszelkich sprzętów działających w ekstremalnych warunkach zimowych. 

 

Biały smar litowy EP:

 • Klasyfikacja “LB” – miękki do twardy
 • Posiada te same właściwości co powyższy smar ale z wyższą temperaturą roboczą
 • Biały kolor pomaga rozróżnić nowy smar od starego (zużytego) w przypadkach gdzie wymagana jest pełna wymiana (wg. zaleceń producenta)
 • Wysoka odporność na nadprzewodnictwo - chroni elementy pod napięciem przed korozją - przewody w ciężarówkach, łączenia akumulatorów, oprawek żarówek, itp.

 

 Smar molibdenowy EP:

 • Klasyfikacja “LB” – miekki do twardy
 • Elementy łożysk i tarcz ślizgowych
 • Zwrotnice, suwnice i wały
 • Gdziekolwiek wymagany jest smar z dodatkiem molibdenu


Czerwony smar LMX EP:

 • Klasyfikacja  “CG-LB” miękki do twardy
 • Łożyska kół
 • Łożyska naczep
 • Do mechanizmów pracujących w ekstremalnych obciążeniach
 • Do maszyn budowlanych, rolniczych i ciągników
 • Do łożysk o wysokich obciążeniach
 • W sytuacjach gdzie występuje wysokie wymywanie wodą
 • Wodoodporny oraz odporny na wymywanie wodą
 • Do użycia w wysokich temperaturach

 

Do łożysk kół z hamulcami tarczowymi/bębnowymi:

 • Klasyfikacja  “CG-LB” – miękki do twardy
 • Łożyska kół i naczep
 • Do aplikacji w podwoziach
 • Maszyny
 • Łożyska obciążeniowe
 • W sytuacjach gdzie występuje wysokie wymywanie wodą
 • Do użycia w bardzo wysokich temeraturach

 

Smar do sprzęgów siodłowych:

 • Dla wszystkich rodzajów sprzęgów siodłowych
 • Zawiera substancje EP zmniejszające zużycie elementów oraz grafit
 • Pakowany w saszetki do zgniecenia
 • Łatwy w użyciu i aplikacji: wystarczy umieścić saszetki na siodle i osadzić naczepę a smar już sam idealnie rozprowadzi się wszędzie tam gdzie powinien


H1 NSF Smar do maszyn spożywczych:

 • Wszystkie urządzenia do przetwórstwa żywności i napojów, w którym może się zdarzyć przypadkowy kontakt żywności ze smarem
 • Sprzęt kuchenny
 • Klasa NLGI 1 nadaje się do zimnego otoczenia i automatycznych systemów smarowania.
 • Klasa NLGI 2 do ręcznych, pneumatycznych, elektrycznych smarownic i ciepłego otoczenia


 Smar morski do łodzi i naczep:

 • Klasyfikacja “CG-LB” – miękki do twardy
 • Do mechanizmów pracujących w ekstremalnych obciążeniach
 • W sytuacjach gdzie występuje wysokie wymywanie wodą
 • Wodoodporny na wymywanie wodą
 • Zastosowanie w wysokich temperaturach
 • Łożyska kół i naczep
 • Zawiasów obrotowych
 • Sworzni
 • Łożyska przegubów
 • Do łańcuchów kotwicznych
 • Wyciągarek
 • Przewodów i linek sterujących

 

Smar do wierteł i udarów:

 • Do maszyn wiertniczych