Oleje
Profesjonalne oleje UltraLube® mają 4x lepszą smarowność od olejów ropopochodnych. ​Oleje UltraLube ®, oparte są na biomasie i mają naturalnie wyższy współczynnik lepkości niż oleje na bazie ropy naftowej. Występuje mniejsze prawdopodobieństwo "rozrzedzenia" w wyższych temperaturach, co powoduje mniejsze tarcie, obniżenie temperatury roboczej a tym samym mniejsze zużycie. 

Nasze produkty nie zawierają VOC (lotnych związków organicznych), są nietoksyczne, niepalne i mają bardzo wysoki punkt zapłonu. Polecane są gdzie liczy się ekologia i dbałość o środowisko naturalne. Ulegają biodegradacji, są zarejestrowane przez USDA BioPreferred program™.