Smary i oleje dla kolei
Smary i oleje Kolejowe UltraLube ® zapewniają lepsze właściwości smarne niż konwencjonalne smary i oleje oraz pozwalają wydłużyć żywotność urządzeń i części.

 
Smary i oleje UltraLube zostały opracowane specjalnie z myślą o wysoce wyspecjalizowanej branży kolejowej. Oferują one doskonałe właściwości smarne, zmniejszają zużycie i wydłużają żywotność urządzeń. Ponadto, produkty UltraLube oparte na biomasie ulegają biodegradacji, są nietoksyczne i pozwalają skrócić czas czyszczenia.
Tworzą trwałą powłokę i ma doskonałą odporność na warunki klimatyczne - upał, śnieg, lód, kurz i wymywanie wodą. Mają wyższą temperaturę zapłonu od produktów ropopochodnych.