Smary i oleje do maszyn spożywczych H1 NSF
UltraLube® wyprzedza i przewyższa tradycyjne produkty na bazie ropy naftowej, jednocześnie oferuje nietoksyczną formułę, która zapewnia bezpieczeństwo na linii produkcyjnej i gwarantuje bezpieczeństwo konsumentom. Produkty UltraLube są zatwierdzone przez NSF w klasie H1 oraz spełniają wymogi US FDA 21 CFR 278.3570 "Smary do incydentalnego kontaktu z żywnością." 
Wszystkie nasze produkty przewyższają składem oraz wydajnością konwencjonalne smary i oleje do przemysłu spożywczego. Przy ich użyciu wytwarza się mniej dymu oraz zamglenia w porównaniu do produktów ropopochodnych. Posiadają wyższy punkt zapłonu dla jeszcze większego bezpieczeństwa. Produkty UltraLube do przemysłu spożywczego nie zawierają chloru.