Smary
Smary UltraLube ® posiadają naturalnie wyższy wskaźnik lepkości od smarów ropopochodnych.

UltraLube ® oferuje więcej niż tylko profesjonalne, uniwersalne smary. Od smarów do samochodów, do białego smaru litowego. UltraLube ®  na bazie biomasy mają naturalnie wyższy współczynnik lepkości niż smary ropopochodne, co powoduje mniejsze tarcie, niższą temperaturę roboczą i zużycie.