Płyn do uwalniania odlewów z betonu i asfaltu

Płyn do uwalniania odlewów z betonu i asfaltu jest rozpuszczalny w wodzie, biodegradowalny, nietoksyczny, nie odbarwia odlewów oraz ułatwia ściąganie form drewnianych i metalowych. Nie wydziela nieprzyjemnych i toksycznych zapachów. Mniej palny od produktów ropopochodnych. Spełnia europejskie normy VOC (lotne związki organiczne). Łatwo nanosi się spryskiwaczem, pędzlem lub wałkiem. Do rozcieńczenia z wodą w stosunku 10%–20% do betonu oraz 5%–10% do asfaltu.

Specyfikacja techniczna:

Indeks lepkości 48
Temperatura zapłonu +288°C