Przemysłowy preparat smarujący

Profesjonalne preparaty UltraLube przewyższają tradycyjne produkty oparte na ropie naftowej i syntetykach. 4x lepsza smarowność od produktów ropopochodnych i zawierających silikon. 

 

UltraLube penetruje i wiąże się z metalem zapewniając mu długie i dobre smarowanie. Przemysłowe preparaty smarne UltraLube zostały stworzone do pracy w wysokiej temperaturze oraz dużymi oporami tarcia, spełniając równocześnie normy środowiskowe. Idealny do: łańcuchów, prowadnic rolek, części ślizgowych, zawiasów, kół zębatych, przegubów, kabli, lin oraz łożysk. Zapobiega rdzy i korozji. Posiada doskonałe właściwości konserwujące i izolujące. Nie zawiera silikonu. 

Właściwości i zalety:

Aerozol posiada zawór 360° - działa w każdych warunkach i jest skuteczny w każdej pozycji

Specyfikacja techniczna:

Temperatura zapłonu +305°C

Punkt płynięcia -27°C