Produkty:
Produkty
Silne, profesjonalne smary i oleje UltraLube natychmiast penetrują tworząc długotrwałą ochronę na elementach metalowych oraz tworzywach sztucznych. Roślinna baza smaru powoduje, że cząsteczki smarów i olejów UltraLube są spolaryzowane, czyli wiążą się z metalami i do nich przylegają w odróżnieniu do smarów ropopochodnych, które ,,spływają”
z powierzchni.

  • Produkty UltraLube posiadają 4x lepszą smarowność od produktów ropopochodnych
  • Naturalna wysoka lepkość redukuje tarcie, obniża temperaturę pracy oraz zużycie elementów w urządzeniach wysokoobrotowych
  • Dłuższa żywotność od środków ropopochodnych i zmniejsza ryzyko zatarcia przy wysokich temperaturach
  • Wyższa temperatura zapłonu w porównaniu do produktów ropopochodnych
  • Możliwe jest mieszanie z tradycyjnymi smarami lub olejami


    Wszystkie nasze produkty w aerozolu posiadają zawory 360° - działają w każdych warunkach i są skuteczne w każdej pozycji